Hoạt động của các nghiên cứu sinh trường Đại học Xây dựng trong dự án DAAD về hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học

Thời gian: 26/08/2015 | 15:48

Khóa học được tổ chức cho các NCS Đức, Việt Nam và Trung Quốc. Đây là hoạt động đầu tiên của Dự án hợp tác quốc tế về Nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu sinh trong Mạng lưới về Nước giữa Đức - Việt Nam - Trung Quốc - Singapore do tổ chức DAAD của Chính phủ Đức tài trợ. Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm, từ 2013 đến 2016.

 

NCS Việt Nam và Trung Quốc tham gia khóa học tại Berlin

Tham quan hiệp hội nước DWA

Tham quan Trạm XLNT Ruhleben, Berlin

Đoàn cán bộ và NCS trường Đại học Xây dựng làm việc tại Viện Nước và Nước thải (IWAR), Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Darmstadt

 

Qua khóa học mùa hè, các nghiên cứu sinh đã có cơ hội để thu thập, chia sẻ thông tin, kết nối các nghiên cứu viên trẻ với nhau và với các doanh nghiệp, hiệp hội chuyên ngành của Đức. Trong thời gian tham gia khóa học, các nghiên cứu sinh được tham quan các doanh nghiệp công ty Lar Process Analysers AG, Hiệp hội Nước, nước thải và chất thải Đức (DWA), cơ quan quản lý các dự án nghiên cứu về nước PTG, tham quan các hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, xử lý bùn cặn... ở Berlin và Darmstadt. Đặc biệt, các nghiên cứu sinh được rèn luyện nâng cao kỹ năng về thuyết trình, trình bày các công trình nghiên cứu khoa học của mình. Ngoài ra, các nghiên cứu sinh còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa Đức, văn hóa Trung Quốc qua các các buổi giao lưu văn hóa, các hoạt động tiếp xúc trong thời gian khóa học.

Khóa học thực sự bổ ích cho các nghiên cứu sinh Việt Nam, giúp họ tiếp cận các công nghệ và hướng nghiên cứu mới, nâng cao năng lực nghiên cứu. Khóa học đã tạo không gian mở để mở rộng, phát triển hợp tác giữa các trường trong mạng lưới và giữa các nghiên cứu viên, giữa các trường với các doanh nghiệp và hiệp hội chuyên ngành.

Trong thời gian tới, các hoạt động của Dự án sẽ còn được tiếp tục triển khai, góp phần hữu hiệu vào nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, theo đúng chủ trương của trường Đại học Xây dựng trong giai đoạn hiện nay.

 

                      PGS. TS. Nguyễn Bình Hà, NCS. Nguyễn Phương Thảo

Trường Đại học Xây Dựng