Giới thiệu về Dự án liên kết đào tạo với đối tác Anh Quốc “Quỹ phát triển quan hệ đối tác Châu Á và Anh Quốc hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và đổi mới”

Thời gian: 11/08/2015 | 16:48

1. Tên dự án: “Nghiên cứu hợp tác giữa Nhóm liên kết của UK và các trường đại học kỹ thuật của Việt Nam nhằm phát triển giáo dục chất lượng cao, đa ngành (chương trình tiên tến) cho các ngành Kiến trúc, Xây dựng, Cầu đường và Môi trường đáp ứng các kỹ năng trí tuệ của ngành công nghiệp Anh quốc”

2. Mục đích của dự án

Mục đích của dự án là phát triển việc ứng dụng phương pháp nghiên cứu và giảng dạy đổi mới, bền vững thông qua chương trình chất lượng cao (dạy bằng Tiếng Anh) tại trường Đại học Xây dựng (NUCE); phối hợp với các trường Đại học tại Anh. Giá trị nổi bật của dự án này trước hết tập trung vào sinh viên các ngành Kiến trúc và Quy hoạch, Xây dựng, Cầu đường và Môi trường. Các sinh viên tốt nghiệp chương trình tiên tiến này sẽ được trang bị hoàn hảo kỹ năng và kiến thức để có thể làm việc cho các công ty/tổ chức của Anh quốc khi họ mở rộng thị trường kinh doanh và sự ảnh hưởng ở Việt Nam.

3. Các đối tác chính

Đối tác Việt Nam:

Trường Đại học Xây dựng (NUCE), Vietnam – Trung tâm Hợp tác đào tạo và Tư vấn Quốc tế ICCEC

Đối tác Anh Quốc 1: Trường ĐH Queen Belfast – Anh Quốc

Đối tác Anh Quốc 2: Trường ĐH Southampton – Anh Quốc

4. Các đối tác thực hiện khác:

Bộ Xây dựng, Việt Nam (MOC)

Viện Kiến trúc Việt Nam (VIAI)

Vietnam Water Supply and Sewerage Association (VWSA)

Hiệp hội đô thị Việt Nam

Hiệp hội Xây dựng Việt Nam

Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE)

5. Thời gian thực hiện : tháng 12/2014 đến 6/2015