Thông báo về Quỹ học bổng Kurita về Nước và Môi trường, dành cho các CBKH trẻ

Thời gian: 09/04/2018 | 15:29

Năm 2018 (là năm thứ 4) Quỹ Kurita tiếp tục tài trợ cho các nghiên cứu viên trẻ từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia (và chuẩn bị mở rộng cho Malaysia) thực hiện các đề tài nghiên cứu về Nước và Môi trường. 

Mức học bổng vẫn là ~3000 USD/đề tài, nhưng số đề tài được trao sẽ nhiều hơn (tổng số 6 triệu JPY cho 20 đề tài của 3 nước). 

Năm nay, để khuyến khích việc quảng bá và lan tỏa rộng rãi hoạt động này, Quỹ quyết định không phân bổ cụ thể mỗi nước được bao nhiêu suất, mà phân bổ tùy theo tổng số hồ sơ đăng ký của mỗi nước.

Năm nay tiêu chí dành cho ứng viên cũng có 1 chút thay đổi: ngoài các ứng viên là học viên cao học trở lên, không quá 40 tuổi, các ứng viên quá 40 tuổi là NCS mới bảo vệ luận án tiến sĩ, hay luận văn cao học không quá 3 năm cũng có thể tham gia.

Thời hạn nộp hồ sơ: 24h00 ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Chi tiết về Học bổng Quỹ Kurita: xin xem trong file đính kèm, hoặc tải xuống từ các trang web: www.karg.ait.asiawww.iese.vnwww.vnwater.org.

Đại diện của đề tài được trao học bổng sẽ được mời đi Thái Lan (AIT) vào tháng 8/2018 để dự lễ trao học bổng. Đại diện của Đề tài tốt nhất từ mỗi nước sẽ được chọn đi Tokyo, thăm Quỹ Kurita.

Các thông tin để xét trao học bổng: chủ yếu dựa vào nội dung, chất lượng của đề xuất, ngoài ra có cân nhắc đến sự tham gia của các trường, các vùng miền khác nhau, ... để khuyến khích sức lan tỏa của Qũy Kurita trong cộng đồng khoa học ở mỗi nước.

Các thông tin để xét đề tài xuất sắc, chọn đi Tokyo: chất lượng báo cáo, kết quả nghiên cứu và ảnh hưởng, vv... 

Kết quả xét chọn học bổng các năm trước, thông tin chi tiết về Quỹ Kurita, các đề tài được xét trao học bổng các năm (từ 2013 đến nay), các hình ảnh hoạt động, vv... được đăng tải trên trang web của Quỹ: www.karg.ait.asia.

Bên cạnh các đề xuất mới, các đề xuất đã nộp từ các năm trước nhưng chưa được xét chọn, năm nay ứng viên có thể chỉnh sửa, cải thiện và nộp lại.

 

Chi tiết về Học bổng Quỹ Kurita: xin xem trong file đính kèm: Thong bao ve Hoc bong NCKH Quy KURITA.pdf