Lời giới thiệu

Thời gian: 04/06/2015 | 14:58

Là đơn vị nghiên cứu, triển khai, cung cấp các sản phẩm dịch vụ KHCN, với thế mạnh kết hợp được đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ và uy tín chuyên môn cao của Trường ĐHXD, với đội ngũ nghiên cứu viên chuyên nghiệp, và mạng lưới rộng của các cộng tác viên, cựu sinh viên ở các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và chuyên gia quốc tế ở khắp nơi trên Thế giới, khẩu hiệu hoạt động của Viện KH&KTMT (IESE) là:

               “Đoàn kết và minh bạch trong nội bộ

                    Chuyên nghiệp và tận tâm với khách hàng

                         Hợp tác lâu dài và hài hòa lợi ích với đối tác”

  • Các  ngành  Cấp thoát nước, Thông gió – Cấp nhiệt bắt đầu hình thành và đào tạo sinh viên từ những năm 1956 – 1959.
  • Năm 1972: Thành lập Khoa Vật liệu XD và Kỹ thuật Vệ sinh thuộc Trường ĐHXD.
  • Năm 1989: Tách từ Khoa VLXD & KTVS thành Khoa Kỹ thuật Môi trường.
  • Năm 1989: Thành lập Trung tâm Kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp (CEETIA).
  • Năm  2007: Hợp nhất Khoa KTMT và Trung tâm KTMT ĐT&KCN thành Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường (IESE).
  • Năm 2014: Tách Khoa KTMT. Viện KHKTMT chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế tự hạch toán theo Nghị định 115/NĐ-CP (Quyết định số 1542/QĐ-BGDĐT, 5/5/2014, của Bộ GD&ĐT).