Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Xử lý nước thải sinh hoạt theo mô hình phân tán ở châu Á.

Thời gian: 06/09/2019 | 18:57

Do Bộ Môi trường Nhật Bản, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Bộ Xây dựng Việt Nam tổ chức.

Hội thảo được sự hỗ trợ bởi: Hiệp hội Vệ sinh Nhật Bản và Hiệp hội Jokahsou Nhật Bản.

Ban thư ký: Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng và Trung tâm Đào tạo về Vệ sinh Môi trường Nhật Bản (JECES).

Thời gian: ngày 24 tháng 09 năm 2017.

Địa điểm: Army hotel, Hà Nội, Việt Nam.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời truy cập đường link dưới đây:

7thWS_Decentralized WWT in Asia_flier_24.09.2019

qc
qc2
qc3
vietwater
Đang online: 1
Trong ngày: 264
Tổng truy cập: 4307124