Giới thiệu Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE)

Giới thiệu Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE)

14/03/2019 | 15:46
Tiền thân của Viện KHKTMT là Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp (CEETIA), thành lập từ 1989. Năm 2007, Viện KHKTMT được thành lập theo Quyết định số 8168/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Năm 2014, Viện KHKTMT chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế tự hạch toán theo Nghị định 115/NĐ-CP.

 

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường

11/06/2015 | 17:26

Chức năng và nhiệm vụ của Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường bao gồm: Giáo dục và đào tạo; Nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; Tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ; Hoạt động quan trắc môi trường; Hợp tác quốc tế

Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

04/06/2015 | 14:58

Là đơn vị nghiên cứu, triển khai, cung cấp các sản phẩm dịch vụ KHCN, với thế mạnh kết hợp được đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ và uy tín chuyên môn cao của Trường ĐHXD, với đội ngũ nghiên cứu viên chuyên nghiệp, và mạng lưới rộng của các cộng tác viên, cựu sinh viên ở các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và chuyên gia quốc tế ở khắp nơi trên Thế giới.