Lễ bàn giao, đưa vào vận hành mô hình pilot xử lý nước thải theo công nghệ mới

Thời gian: 08/05/2017 | 10:15

Đây là Dự án do Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng, hợp tác với Công ty Dasung Green Tech (Hàn Quốc), Công ty NUCETECH-E (Việt Nam) và Công ty Thoát nước Bắc Ninh cùng triển khai thực hiện (2017 – 2018).

Công nghệ DS-BB cho phép nâng cao hiệu suất xử lý nước thải, phù hợp cho các hệ thống thoát nước chung có nồng độ các hợp chất hữu cơ (BOD) thấp và ni tơ, phốt pho (N, P) cao. Đây cũng là một trong những bài toán mà hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Bắc Ninh, cũng như nhiều đô thị ở Việt Nam hiện nay, cần nghiên cứu cải thiện. DS-BB cũng cho phép cải tạo, nâng cao hiệu quả xử lý của các bể xử lý sinh học tại các trạm xử lý nước thải công nghiệp. Các thông số kỹ thuật sẽ được khảo sát, đánh giá, làm cơ sở cho việc triển khai ứng dụng trong thời gian tới.

(Bài và ảnh: KS. Trần Đức Minh Hải, ThS. Nguyễn Việt Anh, IESE)

qc
qc2
qc3
vietwater
Đang online: 37
Trong ngày: 267
Tổng truy cập: 2626334